Pup info

 

Af en toe hebben wij een nestje pups die in huiselijke kring worden grootgebracht en goed gesocialiseerd. 

-> Wij hebben voorlopig geen pups en ook geen wachtlijst! <-